Vieiros de seu 1999

Vieiros de seu. Praza de San Domingos, Lugo. 1999.

Co motivo do Xacobeo 99, a Xunta de Galicia encarga a diferentes artistas, obra escultórica para conmemorar o Camino de Santiago.

A escultura Vieiros de seu, realizada en aceiro cortén e como seu nome indica, pretende falar do camiño interior, do que significa a experiencia do encontro con un mesmo e cos habatares que atoparemos nas rotas xacobeas…

Aceiro cortén, 147 x 400 x 285 cms.

Localización, Vieiros de seu:  http://goo.gl/maps/ZzFP2

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Botón volver arriba